Power Of Love
พลังแห่งรัก

ณ ตลาดกอบกุล อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ค่าสมัครราคานี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563
  ชาย : รุ่น 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง : รุ่น 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ค่าสมัครราคานี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน ค่าสมัครราคานี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563
 •  VIP (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หากสมัครถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์ จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดกอบกุล อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

 

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
10.00 น. รับเสื้อ bib กองอำนวยการ ตลาดกอบกุล
15.00 น. กิจกรรม สันทนาการ
17.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
17.15 น. เชคอิน นักวิ่ง 10 กม.
17.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
17.45 น. เชคอิน นักวิ่ง 5 กม.
18.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กม.
18.15 น. ปล่อยตัวเดินวิ่ง 3 กม.
19.00 น. ดนตรี  band
19.30 น. มอบรางวัลนักวิ่งในแต่ล่ะรุ่น
21.15 น. ชมดนตรี  band
22.00 น.  ปิดงาน

โทรศัพท์ : 098-870-1272